top of page
f6fc7767-2e15-4164-8491-2c7984b03449_edited.jpg

HUUROVEREENKOMST

Binnen deze huurovereenkomst staan de afspraken tussen de klant en Boutique Bohème opgenomen. De klant bevestigt deze afspraken automatisch bij de bevestiging van de bestelling, dit is stap 3 in het bestelproces:

- stap 1: de klant vraagt de beschikbaarheid van de gewenste artikelen op

- stap 2: Boutique Bohème controleert de beschikbaarheid en geeft de klant een overzicht van de gevraagde bestelling

- stap 3: de klant bevestigt de bestelling

- stap 4: de klant betaalt het afgesproken huurbedrag

Afspraken tussen huurder en Boutique Bohème

Huurperiode

De detailfiche per huurartikel geeft de minimum huurperiode weer. Door de gewenste afhaal- en inleveringsdatum door te geven bij de aanvraag, kan een huurperiode op maat afgesproken worden. Bij een huurperiode langer dan het opgegeven minimum, kan een extra kost in rekening worden gebracht. De huurder wordt hier steeds op voorhand, tijdens stap 2 van het bestelproces, van op de hoogte gebracht.

 

Huurprijs en betaling

Het totale huurbedrag, zoals afgesproken in stap 2 van het bestelproces, wordt ten laatste 30 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling betaald via overschrijving op rekeningnummer BE38 7390 1527 4972. Er zal geen levering of afhaling plaatsvinden als het totale te betalen bedrag niet zichtbaar is op dit rekeningnummer tegen de laatste betaaldatum.

Materialen

De huurartikelen blijven eigendom van Boutique Bohème, tenzij anders overeengekomen door beide partijen.

Bij het zelf afhalen en terugbrengen is de klant zelf verantwoordelijk voor het laden en lossen. Uiteraard bieden wij met plezier een helpende hand toe.

Op het moment van de afhaling controleert de klant de artikelen zorgvuldig. Bij vaststelling van schade, tekorten of defecten brengt de klant ons hiervan onmiddellijk op de hoogte. De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen van zodra deze de opslagplaats van Boutique Bohème verlaten. De klant erkent deze artikelen in goede staat te hebben ontvangen en staat in voor de teruggave van deze artikelen in dezelfde staat zoals hij deze ontvangen heeft.

Voor artikelen waarbij een installatie ter plaatse vereist is, zal een controle bij levering en ophaling ter plaatse gebeuren door beide partijen.

Alle huurartikelen zijn onderhevig aan weersinvloeden. De artikelen kunnen beschadigd geraken bij felle wind (touw kan splitsen), regen (schimmelvorming, verkleuring) en zon (verkleuring). De huurder ziet er op toe dat de gehuurde artikelen niet beschadigd geraken door weersomstandigheden.

Indien de gehuurde artikelen niet volledig, beschadigd of vuil teruggebracht worden, zullen we een schadevergoeding aanrekenen voor de kosten die gemaakt moeten worden. Na controle van de ingeleverde artikelen zullen de mogelijke tekorten of beschadigingen via mail worden meegedeeld aan de klant. Tekorten kunnen door de klant tot 7 kalenderdagen na vaststelling geretourneerd worden.

Wijzigingen of annulaties

De uiterste wijzigingsdatum is 1 maand vóór de ophaal- of leveringsdatum. Gevraagde wijzigingen binnen deze maand worden niet toegestaan.

De uiterste annuleringsdatum is 2 maanden vóór de ophaal- of leveringsdatum. Hiervoor wordt een annuleringskost van 25% van het totale huurbedrag aangerekend. Voor annuleringen binnen deze 2 maanden bedraagt de annuleringskost 50% van het totale bedrag en voor annuleringen binnen de week vóór het afgesproken ophaal- of leveringsmoment bedraagt dit 75%.

Ophaling of levering

Tenzij een installatie ter plaatse vereist is of tenzij anders overeengekomen, is de klant zelf verantwoordelijk voor de ophaling en het terug bezorgen van de gehuurde artikelen. Deze momenten worden op voorhand afgesproken en vastgelegd. Alle artikelen kunnen steeds opgehaald worden op Verdaelstraat 36 3450 Geetbets.

Een levering door Boutique Bohème kan aangevraagd worden, mits een meerkost van €25,00 en verplaatsingskosten. Wij leveren op de plaats die de klant verkiest. Boutique Bohème kan niet verantwoordelijk gehouden worden als bepaalde gehuurde artikelen niet op de locatie geplaatst kunnen worden door onvoorziene omstandigheden: doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein, ... De huurder is in deze gevallen verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding verhalen op Boutique Bohème.

bottom of page