top of page

PRIVACYBELEID

Hoe worden persoonsgegevens verzamelt?

Boutique Bohème vindt je privacy belangrijk en hechten grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens tijdens het verzamelen. Je gegevens worden op een veilige manier verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de Europese privacywetgeving.

Boutique Bohème gebruikt je persoonsgegevens eerst en vooral voor de goede werking van onze website en je de mogelijkheid te bieden producten te bestellen en te ontvangen. Reeds gemaakte bestellingen houdt Boutique Bohème digitaal voor je bij zodat je een factuur kan opvragen en bijvoorbeeld kan beroepen op garantie.

Naast essentiële communicatie omtrent je bestelling neemt Boutique Bohème nooit contact op zonder jouw toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Boutique Bohème en waarvoor?

Wanneer je via Boutique Bohème iets aankoopt moeten we beschikken over enkele gegevens. We verzamelen je voornaam, achternaam, e-mailadres en adres. Optioneel kan je ons je telefoonnummer bezorgen. Deze gegevens gebruiken we om de bestelde producten bij je thuis of op locatie af te leveren en kunnen door derden worden geconsulteerd.

Bij facturatie kan je bedrijfsnaam en BTW-nummer extra worden opgevraagd. In onze boekhouding houden wij essentiële verplichte gegevens bij binnen de reeds opgevraagde gegevens bij het maken van een bestelling.

Als je contact opneemt kunnen we je voornaam, achternaam, e-mailadres of telefoonnummer bijhouden om verder contact te kunnen opnemen en opvolgen.

Verstrekking gegevens naar derden

Boutique Bohème werkt samen met andere bedrijven om specifieke diensten zoals verzending te kunnen aanbieden. In sommige gevallen moeten we je gegevens delen met die bedrijven. Zo heeft de transporteur bijvoorbeeld je naam en adres nodig om je bestelling te kunnen afleveren.

We beperken het doorgeven van informatie en zien er op toe dat dit steeds correct en veilig zal gebeuren. Enkel de nodige informatie zal worden doorgegeven. We werken samen met bedrijven die net zoveel waarde hechten aan je privacy als wijzelf. Deze bedrijven hanteren ook een strikt privacybeleid en volgen de wetten inzake gegevensverwerking.

Rechten, vragen en gegevens raadplegen of bijwerken

Wanneer je informatie deelt met Boutique Bohème, heb je achteraf steeds blijvende toegang tot deze informatie. Wil je gegevens opvragen, updaten, toevoegen of verwijderen? Dan kan dit door te mailen naar boutiqueboheme@outlook.be.

Klachten

Wij stellen alles in het werk om correct te handelen volgens de wet en onze klanten tevreden te stellen. Heb je toch een klacht of ben je het oneens mails ons dan via boutiqueboheme@outlook.be

Indien je na contact ontevreden bent over onze aanpak van je probleem, heb je als klant ook het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Dit privacybeleid kan op elk moment worden aangepast. Hierbij houden we rekening met de huidige wetgeving en verplichtingen inzake e-commerce. We raden je aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacybeleid is steeds vrij te raadplegen.

Laatste update: 17/03/2022

Contact
bottom of page